21 napos Ima és Böjt - 5. rész

A SZENT SÁTOR IMA

A Szent Sátor az Ó Szövetségben Isten lakhelye volt, amit az Ő instrukcióinak megfelelően építettek azzal a céllal, hogy ott találkozzon az Ő népével. Belépve a Szent Sátorba, hét állomáson kellett átmenned, követve Isten utasításait, hogy megtapasztald az Ő jelenlétét. Ma, habár nincs szükségünk a fizikai Szent Sátorra, hogy találkozzunk Vele, de ugyanezek a lépések segíthetnek a Vele való kapcsolódásban. Ez a modell keresztül visz a Szent Sátor összes állomásán, és mindnek a célja segíteni fog az imánkban.

1 – AZ UDVAR

HÁLAADÁS ÉS DICSÉRET

Izrael népe mindig hálaadással és dicsérettel lépett be a Szent Sátorba. Mi is kezdjük így az imaidőnket.

Zsoltárok 100:4 Lépjetek be kapuin hálaadással, jöjjetek udvaraiba dicséretekkel, tiszteljétek és áldjátok őt!

Tölts időt azzal, hogy elgondolkozol Isten áldásain az életedben, amikért tényleg hálás vagy. Írhatsz listát is, énekeld el a kedvenc dicséretedet, vagy improvizálhatsz is (J), vagy csak csendben hagyod, hogy a nagyra értékelés legyen úrrá benned Isten iránt.

IMA:

„Atyánk, Te annyira jó vagy, és minden dicséretet megérdemelsz, sőt még annál is többet. Köszönöm azt a sok mindent, amivel megáldottál, és azt, hogy vigyázol rám (mondj el Neki speckó dolgokat, melyekért hálás vagy. Adj hálát olyasvalamiért, amiért ég nem adtál hálát). Szeretném megtapasztalni a jelenléted és szereteted egy új módon. Köszönöm, hogy az irgalmad megújul minden egyes nap. Hálás vagyok azért, Aki vagy, és mindazért, amit értem tettél.”

2 – A BRONZ OLTÁR

KRISZTUS KERESZTJE

Az ÓSZ-ben rendszeresen állat áldozatot kellett bemutatnia mindenkinek, hogy ezzel fizessenek a bűneikért. Ma, nem kell ezt tegyük, mert Jézus a vérével kifizette a bűneink árát egyszer és mindenkorra.

Zsoltárok 103:2-5 Lelkem, áldjad az Örökkévalót, és ne feledd, mennyi jót tett veled! 3 Megbocsátja minden bűnödet, kigyógyít minden betegségedből, 4 megmenti életed a sírtól, körülvesz hűséges szeretetével. 5 Megad neked minden jót, felékesít és megfiatalít. Megújulsz, mint a sas, mikor új tollakat növeszt.

Hála Istennek Jézus ajándékáért! Hála Jézusnak az áldozatáért és szeretetéért. Engedd, hogy a kereszt hatalma, és amit jelent számodra az életedben, szépen befészkelje magát a szellemedbe. A nagyra értékeléseden túl még hirdesd ki az átformálódás és gyógyulás hatalmát, amit Krisztus keresztje hozott be az életedbe.

A kereszt öt fő dolgot biztosít számunkra:

· Üdvösség – Isten megbocsátja minden bűnömet.

· Gyógyulás – Isten meggyógyítja minden betegségemet. (Ha nem teszi, akkor is bízunk Benne ;)

· Megváltás – Isten megment és helyreállít.

· Átformálódás – Isten átformál minket az Ő Fia hasonlatosságára.

· Áldás – Isten mindenről gondoskodik, amire csak szükségem van.

IMA:

„Köszönöm Istenem, hogy utat készítettél nekem a Fiadon keresztül. Jézus, köszönöm, hogy feláldoztad magad értem a kereszten. Megmentettél, szabaddá tettél! Dicsérlek, mert Te vagy a Gyógyítóm. Hatalmad van minden betegség és baj felett (sorolj fel olyan területeket, ahol gyógyulásra van szükséged, ahol szeretnéd megtapasztalni Isten gyógyításának erejét). Köszönöm, hogy a Megváltóm vagy. Megmentettél és célt adtál az életemnek. Köszönöm, hogy a szereteteddel átformáltad az életem, hogy újjá tettél. Szeretnék növekedni, egyre inkább olyan lenni, mint Te (adj engedélyt az életed összes területére). Köszönöm, hogy megáldasz engem. Tudom, hogy terveid jók velem kapcsolatosan és mindenem, amim van, az Tőled van (adj hálát bizonyos áldásokért az életedben).”

3 – A MOSAKODÓ MEDENCE

TISZTULÁS ÉS FELKÉSZÜLÉS

A következő lépés a Szent Sátorban a mosakodó medence, ami emlékezteti az embert a bűnösségére és arra, hogy szükségük van az Istentől való megtisztulásra és megbocsátásra. A szívünk, motívációnk vizsgálata és az Istennek való alávetettségünk fontos része a nap imának.

Róma 12:1 Isten irántunk mutatott nagy kegyelmére kérlek benneteket, testvéreim, hogy határozottan szánjátok oda és adjátok át magatokat Istennek! Olyan ez, mintha élő és szent áldozatot vinnétek neki, amelyet ő szívesen fogad. Ez legyen a ti önkéntesen fölajánlott áldozatotok, amellyel őt méltóképpen tisztelitek!

Jézus a kereszten tette lehetővé, hogy vadonatúj kezdetünk legyen a bűneink megvallása és a teljes megbocsátás elfogadása által. Imában, alázatosan és őszintén fordulj el a bűneidtől, és engedd, hogy Isten megtisztítson, megújítson téged. Ezek után vesd alá az életed minden egyes területét Őneki.

IMA:

„Isten, megvallom Neked a bűneim és elfordulok tőlük (beszélj Neki olyan bűnökről az életedben, amikről tudsz, és valld meg Neki őszintén. Kérdezd meg Tőle, hogy van e más terület, ahol szükséged van tisztulásra). Köszönöm, Istenem, hogy megbocsátottál nekem. Azzal, hogy elfordulok a bűneimtől, feléd akarok fordulni, és felajánlom Neked magamat:

• Neked adom a nyelvem, hogy a jót és ne a gonoszt szóljam.

• Neked adom a szemeim, hogy Rád és mások szükségeire tudjak fókuszálni. 


• Neked adom a füleim, hogy érzékeny legyek a hangodra.

• Neked adom a kezeim, hogy jót tegyek másokkal.

• Neked adom a lábaim, hogy a Te utadon járjak, és a Te nyomdokaidba lépjek.

• Neked adom az elmém, hogy változtasd meg és használd. 


Kérlek Uram, a Szent Szellem gyümölcseiért Galácia 5:22-23-ban, hogy még közelebb kerüljek Hozzád, és változást tudjak hozni mások életében. Kérlek a szeretetért, örömért, békességért, türelemért, szívességért, jóságért, hűségért, szelídségért, önmegtartóztatásért. Ámen.” 


4 – A GYERTYATARTÓ

A SZENT SZELLEM

A Szent Sátor következő darabja a 7 ágú arany gyertyatartó. A tűz a Szent Szellemet jelképezi, és azt, hogy világosságnak lettünk elhívva e sötét világ számára.

Ézsaiás 11:2 akin megnyugszik az Örökkévaló Szelleme: bölcsesség és értelem Szelleme, tanács és erő Szelleme, az Örökkévaló ismeretének és félelmének Szelleme.

Miután Jézus elhagyta a földet, követői megkapták a Szent Szellem ajándékát. Ő úgy hívta, hogy Vigasztaló, Pártfogó, Támogató. Az Ő természetfeletti ereje nélkül képtelenek vagyunk megtenni mindazt, amire Isten elhívott minket. Ő vigasztal, vezet, és tesz minket képessé.

IMA:

„Szent Szellem, kérlek tölts be engem. Szükségem van a jelenlétedre, a vezetésedre, iránymutatásodra, vigasztalásodra, bátorításodra, tanácsodra. Tudom, hogy Te Isten vagy, a Szentháromságban az Atya Istennel és a Fiúval, Jézussal együtt. Te vagy a Bölcsesség Szelleme, a Megértés Szelleme, A Tanácsos, Az Erő és az Ismeret Szelleme. Adj nekem, kérlek, szent félelmet az Úr iránt, hogy lenyűgözzön az, Aki Ő, és amit tesz. Munkálkodj bennem Szent Szellem. Taníts és formálj át (imádkozz olyan területekért, ahol úgy érzed szükséged van formálódásra). Tisztellek, és kérlek, erősíts meg a szellemi ajándékaiddal, a gyülekezet javára. ”

5 – A KENYEREK ASZTALA

ISTEN IGÉJE

A Szent Sátorban volt egy asztal 12 kenyérrel, mely Isten Igéjének napi szintű olvasását jelképezte (és még sok mást egyébként).

Józsué 1:8 A törvény könyvét szüntelen tanulmányozd, igéit ismételd magadban, és gondolkodj azokon, hogy mindenben annak megfelelően járhass el. Ha így teszel, akkor minden utad sikeres lesz, és amibe belefogsz, felvirágzik.

Isten Igéje csodálatos ajándék, és hatalmas eszköz, és elképesztő aktualitása és hatása van az imaéletünkre. Itt van, hogyan tudod beépíteni Isten Igéjét az imaidődbe:

· Adj időt az Ige olvasására, és az azon való gondolkodásra.

· Hirdesd ki Isten sok-sok ígéreteit az életedre, és a téged körülvevő világra.

· Kérd, hogy mutasson neked valami frisset az Igéjéből.

· Kérj egy Igét, ami segíteni fog téged a nap folyamán.

„Köszönöm Istenem, hogy nekünk adtad a Szavaid. Elkötelezem magam az olvasására, és kérlek, mutasd meg Magad nekem rajta keresztül. Jobban szeretnélek ismerni. Segíts, hogy az Igéd iránt érzett szeretetem növekedjen, és még jobban függjek tőle. Kihirdetem a nekem szánt ígéreteid, és elmélkedni fogok rajta (imádkozz bármi olyan igét, ami a szíveden van, vagy amit Isten mostanában mutatott neked). Adj az Igédből friss kijelentést ma, és mindennap Uram! Éhezem arra, hogy még tisztábban lássalak az Igén keresztül.”

6 – ILLATÁLDOZATI OLTÁR

IMÁDAT

A Szentek Szentje bejáratánál, ahol Isten jelenléte volt, állt egy kis illatáldozati oltár. Isten emberei az Ő neveit imádva léptek be az Ő jelenlétébe. Ez az oltár az imádatot és azt az élvezetet jelképezi, amit Ő ad nekünk, mikor imádjuk Őt.

Példabeszédek 18:10 Erős bástya az Örökkévaló, hozzá menekül az igaz, és védelmet talál.

Hála Istennek, hogy az Ő jelenléte elérhető számunkra, számodra. Dicsérd és imádd Őt személyesen és különösen azért, aki Ő, meg ahogy mozdul, mozdult az életedben.

IMA:

„Köszönöm Istenem a jelenléted. Tudom, hogy Te most is itt vagy velem. Egyedül csak Téged imádlak. Tudom, hogy Te vagy...

...az én Igazságom – Jeremiás 23:6

...a Megszentelőm – 3Mózes 20:7-8

...a Gyógyítóm – 2Mózes 15:26

...a Gondoskodóm – 1Mózes 22:14

...a Győzelmi Zászlóm – 2Mózes 17:15

...a Békességem – Bírák 6:24

...a Pásztorom – Zsoltárok 23:1

(Ahogy Isten különböző nevein keresztül imádkozol, fókuszálj néhány olyan tulajdonságára, amik jelentőséggel bírnak az életedben, emlékeid vannak vele az életed különböző időszakaiban). Tudom, hogy Te mindig velem vagy, és a jelenléted élet számomra. Te adsz lélegzetet, örömöt, célt, szeretlek Istenem.”

7 – A FRIGYLÁDA

KÖZBENJÁRÁS

A Szent Sátor utolsó helye a Szentek Szentje, ahol Isten jelenléte lakozott. Ott a pap közbenjárt Istennél, az Ő népe oldalán. Ugyanígy mi is közbenjárunk azokért, akik közel vannak, közel állnak hozzánk.

1Timótheus 2:1-4 Mindenekelőtt tehát arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok és könyörögjetek minden emberért, járjatok közben és adjatok hálát értük! 2 Imádkozzatok a királyokért és mindazokért, akik hatalmat kaptak, hogy nyugodt és békés életet élhessünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. 3 Ez jó dolog és tetszik Istennek, Üdvözítőnknek. 4 Ő ugyanis azt akarja, hogy mindenki üdvösségre jusson és megismerje az igazságot.

Változást tudunk előidézni azzal, hogy másokért imádkozunk. Imádkozz azokért, akikkel érintkezésben vagy, akikkel kapcsolódsz, például:

  • Akik hatalomban vannak – gyülekezeti vezetők, kormányzás, család, és a munkahely

  • A családod – közeli, és távoli családtagok

  • A gyülekezeted – pásztorok, vezetők, kiscsoportvezetők, tagok, misszionáriusok, barátkozók, látogatók.

  • Városi közösséged – a városodban élő emberek, nemzet, világ

  • A kapcsolataid – barátok, munkatársak, ismerősök

IMA:

„Köszönöm Istenem, hogy Jézus miatt most velem vagy, bárhová is menjek. Különösen kérlek arra, hogy vigyázz azokra, akiknek hatalmuk van felettem – a szellemi vezetőimet, a kormányzatot, az önkormányzatot, a családom vezetőit, a munkáltatóimat (imádkozz értük név szerint). Kérlek adj nekik bölcsességet és kegyelmet, óvd és védd őket. Segíts nekik, hogy megismerjenek, és szeressenek Téged.”

Kérlek, Istenem, légy a családommal. Áldd őket és tartsd meg őket a bajtól (imádkozz speckó szükségekért a családodban). Azokért a családtagjaimért, akik még nem ismernek Téged, kérlek, találkozz velük ott, ahol vannak és vezesd a szívüket magadhoz. Kérlek vigyázz a gyülekezetemre! Adj bölcsességet és látást a pásztoromnak, áldd meg a szolgálatokat, házi csoportokat, és mindenkit, aki belép a gyülekezetbe. Imádkozom, hogy hozd el az Istentől távol lévő embereket a gyülekezetünkbe, és legyen pozitív élményük, és megismerjenek Téged. Tartsd meg a látásunkat úgy, hogy benned gyökerezzen, és a Te céljaid felé haladjunk.

Kérlek, vigyázz a városunkra, nemzetünkre, a világunkra. Adj békességet és segíts, hogy mindannyian lépéseket tudjunk tenni feléd (imádkozz olyan dolgokért, ahol terhet érzel a városodért, nemzetedért, a világért). Imádkozom azokért, akikkel csak találkozom, hogy meglássák a Te világosságod bennem. Felemelem Hozzád a barátaim, szomszédaim, kollégáim. Hálás vagyok értük, és kérlek áld meg őket (imádkozz azokért a szükségeikért, amik eszedbe jutnak). Végül, Istenem, gondoskodj kérlek a szükségeimről. Tudom, hogy megtartasz és fenntartasz engem, hogy törődsz velem. Felemelem Hozzád a fizikai, lelki, és szellemi szükségeimet (oszd meg Vele azokat a szükségeidet, amik eszedbe jutnak). Köszönöm, hogy szeretsz, kiválasztottál, és a Sajátodnak hívsz. Ámen.”