21 napos Ima és Böjt - 3. rész

AZ ÚR IMÁJA

Az Úr imája gyakran ismételgetésbe torkollik templomokban, vagy vallásos összejöveteleken, de ebben sokkal több van! Jézus mintaként adta, mint egy vázlat, hogy megtanítson, hogyan tudunk úgy imádkozni, hogy Istenhez kapcsolódjunk általa, és erőt adjon, hogy tegyük azt, amit Isten mond. Most ezt fogjuk megnézni, hogy Jézus mit mondott, hogyan imádkozzunk.

Lukács 11:1 Történt egyszer, hogy miután Jézus befejezte az imádkozást, egyik tanítványa kérte: Uram, taníts minket imádkozni, ahogyan Bemerítő János is tanította a tanítványait!

Máté 6:9-13 Inkább így imádkozzatok: »Atyánk, aki a Mennyben vagy, legyen megszentelve a neved! 10 Jöjjön el királyi uralmad, és akaratod teljesüljön itt a Földön is, ahogy a Mennyben teljesül! 11 A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma! 12 Bocsásd meg a bűneinket, ahogyan mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek! 13 Ne engedd, hogy kísértésekkel próbára tegyenek bennünket, és szabadíts meg minket a gonosztól!«

1 – CSALÁDTAGKÉNT, GYERMEKEKÉNT KAPCSOLÓDJ ISTENHEZ

„Mi Atyánk, aki a mennyben vagy”

Isten nem azt akarja, hogy vallásgyakorlók legyünk. Kapcsolatot akar. Gyermekeiként örökbefogadott és azt szeretné, ha Apunak szólítanánk. Hatalmas dolog, amikor azzal kezdjük az imát, hogy ezt a kapcsolatot megerősítjük Ővele.

Róma 8:15 Hiszen a Szent Szellem, akit befogadtatok, nem tesz újra félelemmel megkötözött rabszolgává benneteket. Ellenkezőleg! Isten fiaivá tesz, és az ő segítségével így kiálthatunk Istenhez: „Abba!”

Fejezd ki Neki ezt a közeli kapcsolatot, mondd el, hogy mennyire hálás vagy, hogy az Ő gyermeke lehetsz.

Ima:

„Atyám, hálás szívvel jövök Hozzád, hogy a gyermeked lehetek. Tudom, hogy bűnös vagyok, de Te megbocsátottál és most már a sajátodnak hívsz, és ezért hálával teli szívvel hívlak Apunak. Köszönöm, hogy szeretsz, szeretlek!”

2 – IMÁDD A NEVÉT!

„Szenteltessék meg a Te neved”

Isten szereti, mikor imádjuk Őt, és erő van az Ő nevében. Itt egy lista a neveiről, melyek segíteni fognak abban, hogy specifikusan imádhasd Őt:

Isten az Igazságosság – Megtisztított minket.

Isten a Megszentelő – Elhívott és kiválasztott minket.

Isten a Gyógyító – Ő gyógyítja meg a betegségeinket.

Isten a Pásztorunk – Szól hozzánk, vezet minket.

Békesség Istene – Ő a békességünk minden viharban.

Isten a Gondoskodó – Minden szükségünkről gondoskodik.

Példabeszédek 18:10 Erős bástya az Örökkévaló, hozzá menekül az igaz, és védelmet talál.

Mondd ki Isten neveit hangosan. Mikor kihirdetjük, hogy kicsoda Ő, azzal nemcsak Őt imádjuk, hanem emlékeztetjük magunkat arra, hogy mekkora hatalma, ereje van, hogy milyen hatalmas Isten Ő.

IMA:

„Isten, lenyűgözől. Erős bástya vagy, a védelem helye, ahol biztonságban vagyok. Dicsérlek, mert Te vagy a Gyógyítóm, a Pásztorom, a Seregek Ura, aki győzelemre visz. Te vagy a békességem, Aki gondoskodik rólam, az Igaz Isten, aki elhívott és kiválasztott! Nagy a Te neved, Imádlak.”

3 – ELŐSZÖR IMÁDKOZZ AZ Ő TERVEIÉRT!

„Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, ahogy a mennyben, úgy a földön is”

Isten gyermekének lenni azt is jelenti, hogy törődünk azzal, amivel Ő törődik. Tudjuk, hogy az Ő akarata tökéletes, és elismerjük azzal a bölcsességét és mindenek felett valóságát, mikor az Ő terveiért imádkozunk először.

Lukács 12:31 Isten Királyságával törődjetek – erre törekedjetek mindenek előtt! Isten pedig majd törődik azzal, amire szükségetek van.

Tölts időt azzal, hogy arra összpontosítasz, amire Isten. Fontossági sorrendje tartalmazza:

· Az elveszettek megmentését.

· Bölcsesség és vezetés azok számára, akik tekintélyt kaptak – szülői, szellemi, kormányzati, munkahelyi.

· Az Ő céljának elérése az életünkben.

IMA:

„Isten, tudom, hogy nincs a Tiédnél jobb terv itt a földön, és imádkozom azért, hogy legyen meg a Te akaratod az életemben (nevezz meg területeket az életedben, ahol nagyobb szükséged van Isten jelenlétére.) és a világban is. Ez a világ elveszett, és kétségbeesetten szüksége van Rád, és imádkozom minden emberért, hogy megismerjenek Téged Urukként és Megváltójukként. Imádkozom a vezetőkért az életemben (imádkozz specifikusan szülőkért, szellemi vezetőkért, kormányzati, önkormányzati vezetőkért, munkaadókért, és bármilyen vezetőért az életedben), hogy adj nekik természetfeletti bölcsességet, felismerést, ahogy vezetnek minket. Adj nekik kijelentést az akaratodról és hogy mi a célod velük. És odaadom Neked az életem újra, legyen, ahogy Te akarod! Bármi, amit tenni akarsz az életemben, vagy azon keresztül, megteszem. Kérlek adj bölcsességet és tisztán látást, mikor megmutatod a következő lépésemet.”

4 – MINDENBEN TŐLE FÜGGJ!

„A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”

Isten megígérte, hogy minden szükségünket betölti, és azt akarja, hogy menjünk Őhozzá a problémáinkkal, szükségeinkkel, és vágyainkkal, s bízzunk, hogy Ő majd gondoskodik.

Zsoltárok 121:1-2 Felnézek a hegyekre: vajon honnan jön számomra segítség? 2 Az Örökkévaló küld nekem segítséget, a Menny és Föld Teremtője!

Kérdezd meg Istent, hogy mire van ma szükséged! Lehet segít, ha leírod azokat a dolgokat, amiket eszedbe juttat az elméd, vagy amire vágyik a szíved. Odaviheted Isten elé, és bízhatsz Őbenne annyira, hogy teljesen odaadd Neki. Az is segíthet, ha kinyitod a tenyered Isten előtt, hogy fizikailag is megmutasd az alávetettségedet. A problémák vagy a miénk, vagy Istené – nem lehet mindkettőnkké.

IMA:

„Atyám, elismerem, hogy minden, amire szükségem van a mai napon, az meglesz Tetőled. Te teremtetted a mennyet és a földet, képes vagy bármilyen helyzetet kezelni az életemben, úgyhogy teljesen a tiéd (beszélj Istennek specifikusan ezekről a helyzetekről). Kérlek segíts, tarts meg, adj békességet. Emlékeztess a reménységedre, erődre a mai nap folyamán. Köszönöm, előre is, hogy gondoskodni fogsz minden szükségemről ma.”

5 – BOCSÁSS MEG ÉS KÉRJ BOCSÁNATOT

„Bocsásd meg a mi bűneinket, ahogy mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek!”

Isten teljes megbocsátást adott, amit mi bármikor elfogadhatunk. Ha elfordulunk a bűneinktől és elfogadjuk a megbocsátást, akkor a szívünk sokkal készebb lesz megbocsátani másoknak.

1János 1:9 Ha viszont beismerjük bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten hűséges és igazságos: megbocsátja a bűneinket, és teljesen megtisztít minden gonoszságtól.

Kérd meg Istent, hogy vizsgálja meg a szíved, és az életed és mutassa meg azokat a területeket, ahol esetleg bocsánatot kell kérj Tőle. Aztán jössz te! Igen, bocsáss meg azoknak, akik megbántottak. Már előre megbocsáthatunk azoknak, akik meg fognak bántani minket. Kérd Isten, hogy bocsásson meg Neked, és azt, hogy segítsen megbocsátanod másoknak.

IMA:

„Isten, köszönöm a megbocsátás ajándékát. Mutass meg területeket az életemben, melyeket eléd kell hozzak, hogy elfogadjam a megbocsátást és gyógyulást azokon a területeken. Elismerem, hogy küzdök a bűnnel (itt beszélj olyan területekről Istennel, ahol bűn van), és tudom, hogy azt szeretnéd, hogy ezeken a területeken is tiszta legyek. Kérlek bocsásd meg a bűnöm. Köszönöm, hogy el nem múló kegyelmet adsz. Ahogy Te is megbocsátottál nekem, én is meg akarok másoknak bocsátani. Kérlek segíts elengednem minden sértődést. Elengedem, átadom neked azokat, akik megbántottak, és bízom benne, hogy te majd kezeled azokat a helyzeteket úgy, ahogy Te akarod.”

6 – KAPCSOLÓDJ BE A SZELLEMI HÁBORÚBA!

„És ne vigyél minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a Gonosztól”

A szellemi háború nehezen érthetőnek tűnik, de a Biblia tisztán állítja, hogy van egy ellenségünk, aki lopni, ölni és pusztítani akar. Imánkkal ellene állunk, és a Krisztus által kapott győzelemből harcolunk, melyre a Szent Szellem hatalmazott fel minket. Erő van Isten Szavában, és minden egyes hazugság, mellyel az ellenség elhitetett minket kicserélhető Isten Igazságával.

Efézus 6:12 Hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természetű uralkodók és fejedelmek ellen, a jelenlegi sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek ellen, akik a magasságban vannak.

Azzal a felismeréssel, hogy az ellenség el akar pusztítani, napvilágra hozhatod a hazugságát, és kihirdetheted Isten Igazságát az életed felett. Kérd Istent, hogy mutassa meg azokat a hazugságokat, amiket elhittél, a háborús területeket az életedben. Kérd, hogy leplezze le az ellenséget és segítsen megérteni és elfogadni az igazságot. Egyszerűen szólva, Jézus nevének hatalmas ereje van a szellemi világban. Jakab 4:7-ben azt olvassuk, hogy Ha ellene állunk a gonosznak, az elszalad előlünk. Ima által ellenállhatunk neki, és menetelhetünk szabadságban.

IMA:

„Isten, felismertem, hogy a küszködéseim nem emberek, vagy körülmények ellen van, hanem az ellenség ellen. Kérlek, segíts meglátnom a hazugságait, fogságba ejtenem azokat, és az elmémet engedelmességre hajtani az igazságban (sorolj fel pár területet, melyeket Isten megmutatott, hogy hazugságot hittél el, és le kell cseréld azokat Isten igazságára). Mindamellett, hogy az ellenség el akar pusztítani, annyira jó tudni, hogy Te azért jöttél, hogy bővelkedő életem legyen. Kihirdetem, hogy semmilyen ellenséges fegyvernek nincs hatalma felettem, Jézus nevében. Nem kell félnem az ellenségtől, mert az, Aki bennem van nagyobb annál, aki e világban van.”

7 – FEJEZD KI HITBEN, HOGY ISTEN KÉPES!

„Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.”

Isten nagyon is képes arra, hogy bármilyen helyzetben cselekedjen. Mikor azzal fejezzük be az ima időt, hogy kihirdetjük az Ő hatalmát, erejét, az segít az elménket az igazságra és reménységre fókuszálni, hogy ki is Ő valójában, és mire képes.

Jeremiás 32:17 Örökkévaló Istenem! Te vagy, aki az eget és a földet teremtetted nagy erőddel és hatalmaddal, nincs számodra semmi lehetetlen!

Emlékeztesd magad Isten határtalan erejére és kezdd el dicsérni Őt! Valld meg a hited Őbenne!

· „Tiéd a királyság!” – Minden hatalom a Tiéd.

· „Tiéd a hatalom!” – Minden erő belőled árad.

· „Tiéd a dicsőség!” – A győzelmed teljes lesz.

IMA:

„Atyánk, számodra semmi nem nehéz! Hatalmas erőd miatt, számodra minden lehetséges! Minden hatalom a Tiéd, minden erő a Tiéd, és tudom, hogy a győzelmed teljes lesz! Csodálatos vagy, imádlak. Dicsérlek az erődért, és jelenlétedért az életemben. Te vagy az én Istenem, és Te méltó vagy minden dicséretre.”